พัฒนาผู้ประกอบการใหม่สู่ไทยแลนด์ 4.0 รุ่นที่ 3

ข่าวกิจกรรม ,โดย: วารุณี กิตติสุทธิ์ ,วันที่ลงประกาศ: May 8, 2019, 9:19:43 AM

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร ภูศรีฐาน ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุนของกลุ่มจังหวัดสู่ไทยแลนด์ 4.0 รุ่นที่ 3 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา พรหมเกษ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ดังนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ SMEs หรือผู้ประกอบการรายใหม่ และผู้ที่สนใจในการทำธุรกิจ หรือผู้ที่ดำเนินธุรกิจอยู่แล้ว ให้เป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการทำธุรกิจในยุคดิจิทัล โดยการจัดอบรมรุ่นที่ 3 มีกำหนดการจัดโครงการในระหว่างวันที่ 7 - 11 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม i-Hall 2 โรงแรมไอโฮเท็ล จังหวัดนครพนม และมีผู้ประกอบการใหม่เข้าอบรมจำนวนกว่า 60 คน