กิจกรรมปลูกต้นทองอุไร

ข่าวกิจกรรม ,โดย: วารุณี กิตติสุทธิ์ ,วันที่ลงประกาศ: May 8, 2019, 9:08:34 AM

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ร่วมกับอำเภอพังโคน ส่วนราชการต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดจิตอาสา เสื้อโทนสีเหลือง ผ้าพันคอ หมวกจิตอาสา เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้มงคล “ต้นทองอุไร” บนเกาะกลางถนนนิตโยตั้งแต่หน้าโรงพยาบาลพังโคนเป็นต้นไป ตามโครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 โดยจะเริ่มปลูกต้นไม้มงคลตามถนนสายดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 และจะปลูกให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้