ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์จาก Microsoft แบบถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มทร.อีสาน

สำหรับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่


สำหรับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มทร.อีสาน ท่านสามารถขอใช้บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ได้จาก ระบบขอรับรหัสผลิตภัณฑ์และดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ โดยขั้นตอนดังนี้
1) Login เข้าสู่ระบบ
2) เลือกเมนู ขอรับรหัสผลิตภัณฑ์
3) เลือกเมนู ดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์

ดาวนื์โหลดคู่มือการใช้งานฉบับเต็มได้ที่นี่
- คุ่มือการใช้งาน ระบบขอรับรหัสผลิตภัณฑ์และดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์

-----------------------------------------------------------------------------------------
สำหรับนักศึกษา

พิเศษสำหรับนักศึกษา มทร.อีสาน พร้อมให้บริการแล้ว RMUTI - Microsoft Imagine Premium ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์จาก Microsoft แบบถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มทร.อีสาน เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษา การวิจัย โดยมีซอฟต์แวร์ให้บริการมากกว่า 10 รายการ เช่น Microsoft Windows 10, Windows 8.1, Microsoft Azure for Students, Visual Studio 2017, SQL Server 2017, Windows Server, Access 2016, Project Professional 2016, Visio Professional 2016 เป็นต้น

ท่านที่ต้องการขอใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ต้องใช้อีเมล์มหาวิทยาลัย (RMUTI Email) ของท่านเท่านั้นในการระบุตัวตนในการสมัครสมาชิกเพื่อขอใช้บริการ และใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ Rajamangala University of Technology Isan - Information Technology - Microsoft Imagine Premium

ซึ่งมีขั้นตอนการขอใช้บริการ ดังนี้

1. ส่งอีเมล์คำขอ โดยใช้หัวข้อ ขอสมัครสมาชิกระบบเพื่อใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ภายใต้ Microsoft Imagine Premium? พร้อมระบุ ชื่อ - นามสกุล และอีเมล์ มายังอีเมล์ ita@rmuti.ac.th

2. ยืนยันตัวตน โดยท่านจะได้รับอีเมล์ตอบกลับเพื่อให้กรอกข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตน

3. เลือกและดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่มีให้บริการได้ตามต้องการ

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานฉบับเต็มได้ที่นี่

- คู่มือ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกระบบเพื่อใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ภายใต้ Microsoft Imagine Premium

- คู่มือ ขั้นตอนการใช้งานระบบเพื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ภายใต้ Microsoft Imagine Premium

สนับสนุนและให้บริการโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แผนกงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โทร. 2881 รหัสทางไกล 80