ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการร้านค้าสวัสดิการวิทยาเขตสกลนคร บริเวณอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

จัดซื้อจัดจ้าง ,โดย: ภรภัสสรณ์ จันทร์ลือชัย ,วันที่ลงประกาศ: Jun 6, 2019, 10:45:12 AM

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการร้านค้าสวัสดิการวิทยาเขตสกลนคร บริเวณอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

ราคากลาง 41900 บาท