ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการร้านค้าสวัสดิการวิทยาเขตสกลนคร บริเวณอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคดนดลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

จัดซื้อจัดจ้าง ,โดย: ภรภัสสรณ์ จันทร์ลือชัย ,วันที่ลงประกาศ: May 27, 2019, 11:55:37 AM

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการร้านค้าสวัสดิการวิทยาเขตสกลนคร บริเวณอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคดนดลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เลขที่ 4/2562 ผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดการเสนอราคาตามประกาศ เลขที่ 4/2562 ได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการและทดสอบ อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ในระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.skc.rmuti.ac.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 042-772393 หรือ 087-8550424 ได้ทุกวัน (ยกเลิกวันหยุดราชการ)

ราคากลาง 35000 บาท