ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องผสมอาหารสัตว์ครบส่วน ดำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 เครื่อง

จัดซื้อจัดจ้าง ,โดย: ภรภัสสรณ์ จันทร์ลือชัย ,วันที่ลงประกาศ: Mar 1, 2019, 1:28:38 PM

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องผสมอาหารสัตว์ครบส่วน ดำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 เครื่อง


ราคากลาง 700000 บาท


Attachments