ประกาศผู้ชนะ รายการครุภัณฑ์รับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 รายการ

จัดซื้อจัดจ้าง ,โดย: ภรภัสสรณ์ จันทร์ลือชัย ,วันที่ลงประกาศ: Nov 7, 2018, 6:52:23 PM

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรายการ ครุภัณฑ์รับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Attachments