ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 10 โครงการ

จัดซื้อจัดจ้าง ,โดย: เย็นนภา ศรีหานาม ,วันที่ลงประกาศ: Jan 27, 2020, 4:27:29 PM

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 10 โครงการ รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563


Attachments