ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารพร้อมโครงหลังคาเหล็กและเบาะนั่งมีผนักพิง (รถบรรทุก 6 ล้อ) จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2

จัดซื้อจัดจ้าง ,โดย: ภรภัสสรณ์ จันทร์ลือชัย ,วันที่ลงประกาศ: Jul 4, 2019, 10:33:48 AM

เนื่องจาก รายละเอียดประกอบการจัดซื้อพัสดุมีความคลาดเคลื่อนในข้อที่ 1.6 , 1.7 , 3.1 , 9.7 , 10.1 และ 10.2 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงขอแก้ไขรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ตามประกาศเลขที่ 6/2562

ราคากลาง 1800000 บาท