ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเปลี่ยนหลอดแอลอีอี ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green Clean and Smile University) จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

จัดซื้อจัดจ้าง ,โดย: ภรภัสสรณ์ จันทร์ลือชัย ,วันที่ลงประกาศ: Jul 31, 2019, 4:13:04 PM

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการเปลี่ยนหลอดแอลอีอี ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green Clean and Smile University) จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ผุ้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ผ่านอีเมล์ pornpossorn.ju@rmuti.ac.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562

ราคากลาง 600000 บาท


Attachments