ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการเปลี่ยนหลอดแอดอีดี ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green Clean and Smile University) จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จัดซื้อจัดจ้าง ,โดย: ภรภัสสรณ์ จันทร์ลือชัย ,วันที่ลงประกาศ: Aug 5, 2019, 9:15:48 AM

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการเปลี่ยนหลอดแอดอีดี ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green Clean and Smile University) จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศเลขที่ 10/2562

ราคากลาง 600000 บาท


Attachments