ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลยคน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการเปลี่ยนหลอดแอลอีดี ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว

จัดซื้อจัดจ้าง ,โดย: ภรภัสสรณ์ จันทร์ลือชัย ,วันที่ลงประกาศ: Jul 26, 2019, 3:12:39 PM

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลยคน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการเปลี่ยนหลอดแอลอีดี ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green Clean and Smile University)จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2

ราคากลาง 600000 บาท