ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก รายการซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพนักบัญชีสู่การเป็นนักบัญชีดิจิทัล ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จัดซื้อจัดจ้าง ,โดย: ภรภัสสรณ์ จันทร์ลือชัย ,วันที่ลงประกาศ: Apr 15, 2020, 3:04:22 PM

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก รายการซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพนักบัญชีสู่การเป็นนักบัญชีดิจิทัล ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)