ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิเคราะห์เครื่องมือชั้นสูงเพื่อวิเคราะห์ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปวัตถุทางการเกษตร จำนว 1 รายการ ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

จัดซื้อจัดจ้าง ,โดย: ภรภัสสรณ์ จันทร์ลือชัย ,วันที่ลงประกาศ: Apr 30, 2020, 2:50:32 PM

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิเคราะห์เครื่องมือชั้นสูงเพื่อวิเคราะห์ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปวัตถุทางการเกษตร จำนว 1 รายการ ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ราคากลาง 1500000 บาท


Attachments