Auctions
Showing 1-4 of 4 items.

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องผสมอาหารสัตว์ครบส่วน ดำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 เครื่อง

จัดซื้อจัดจ้าง ,โดย: ภรภัสสรณ์ จันทร์ลือชัย ,วันที่ลงประกาศ: Mar 1, 2019, 1:28:38 PM

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องผสมอาหารสัตว์ครบส่วน ดำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 เครื่องประกาศเผยแพร่แผน เงินงบประมาณรายได้สะสม คอท. ปี 2561

จัดซื้อจัดจ้าง ,โดย: อาภรณ์ ธันยาภิรักษ์ ,วันที่ลงประกาศ: Dec 18, 2018, 3:24:47 PM


ประกาศผู้ชนะ รายการครุภัณฑ์รับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 รายการ

จัดซื้อจัดจ้าง ,โดย: ภรภัสสรณ์ จันทร์ลือชัย ,วันที่ลงประกาศ: Nov 7, 2018, 6:52:23 PM

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรายการ ครุภัณฑ์รับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)