Auctions
Showing 1-20 of 68 items.

ยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อการให้บริการบริเวณศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ (Outlet) และบ่อปลาราชมงคล

จัดซื้อจัดจ้าง ,โดย: ชลาลัย เหง้าน้อย ,วันที่ลงประกาศ: Jul 10, 2020, 10:07:33 AM

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครมีความประสงค์จะให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่เพื่อการให้บริการบริเวณศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ (Outlet) และบ่อปลาราชมงคล โดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้บริการคาร์แคร์ แ


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิเคราะห์เครื่องมือชั้นสูงเพื่อวิเคราะห์ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปวัตถุทางการเกษตร จำนว 1 รายการ ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

จัดซื้อจัดจ้าง ,โดย: ภรภัสสรณ์ จันทร์ลือชัย ,วันที่ลงประกาศ: Apr 30, 2020, 2:50:32 PM

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิเคราะห์เครื่องมือชั้นสูงเพื่อวิเคราะห์ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปวัตถุทางการเกษตร จำนว 1 รายก


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฎิบัติการควบคุมสมองกลอัจฉริยะเลียนแบบมนุษย์ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

จัดซื้อจัดจ้าง ,โดย: ภรภัสสรณ์ จันทร์ลือชัย ,วันที่ลงประกาศ: Apr 23, 2020, 3:05:43 PM

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฎิบัติการควบคุมสมองกลอัจฉริยะเลียนแบบมนุษย์ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม (Fabrocation LAB) ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

จัดซื้อจัดจ้าง ,โดย: ภรภัสสรณ์ จันทร์ลือชัย ,วันที่ลงประกาศ: Apr 22, 2020, 4:27:08 PM

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม (Fabrocation LAB) ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จำนว


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่บริเวณอาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท เพื่อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

จัดซื้อจัดจ้าง ,โดย: ชลาลัย เหง้าน้อย ,วันที่ลงประกาศ: Apr 22, 2020, 3:50:57 PM

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร เรื่องประกาศเชิญชวนเช่าพื้นที่บริเวณอาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท เพื่อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ลงวันที่ 31 ม


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการควบคุมหุ่นยนต์แขนกลอัตโนมัติ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จัดซื้อจัดจ้าง ,โดย: ภรภัสสรณ์ จันทร์ลือชัย ,วันที่ลงประกาศ: Apr 20, 2020, 4:37:55 PM

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการควบคุมหุ่นยนต์แขนกลอัตโนมัติ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จำนว


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือน SMART FARM ต้นแบบ ตำบลแร่ อำเภอพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จัดซื้อจัดจ้าง ,โดย: ภรภัสสรณ์ จันทร์ลือชัย ,วันที่ลงประกาศ: Apr 20, 2020, 4:34:44 PM

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือน SMART FARM ต้นแบบ ตำบลแร่ อำเภอพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 รายกา


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ CDIO เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพโยธา ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จัดซื้อจัดจ้าง ,โดย: ภรภัสสรณ์ จันทร์ลือชัย ,วันที่ลงประกาศ: Apr 20, 2020, 4:31:19 PM

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ CDIO เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพโยธา ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลน


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้บริการคาร์แคร์ และบริการดูแลสุขภาพบริเวณศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ (Outlet) และบ่อปลาราชมงคล ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

จัดซื้อจัดจ้าง ,โดย: ชลาลัย เหง้าน้อย ,วันที่ลงประกาศ: Apr 20, 2020, 3:39:10 PM

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อการให้บริการบริเวณศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ (Outlet) และบ่อปลาราชมงคล ครั้งที่ 2 เพื่อประกอบกิจการจำหน่ายผลิตภ


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อผลิตบัณฑิตด้านอาหารปลอดภัย ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จัดซื้อจัดจ้าง ,โดย: ภรภัสสรณ์ จันทร์ลือชัย ,วันที่ลงประกาศ: Apr 15, 2020, 3:11:57 PM

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อผลิตบัณฑิตด้านอาหารปลอดภัย ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดร


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก รายการซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพนักบัญชีสู่การเป็นนักบัญชีดิจิทัล ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จัดซื้อจัดจ้าง ,โดย: ภรภัสสรณ์ จันทร์ลือชัย ,วันที่ลงประกาศ: Apr 15, 2020, 3:04:22 PM

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก รายการซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพนักบัญชีสู่การเป็นนักบัญชีดิจิทัล ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพนักบัญชีสู่การเป็นนักบัญชีดิจิทัล ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จัดซื้อจัดจ้าง ,โดย: ภรภัสสรณ์ จันทร์ลือชัย ,วันที่ลงประกาศ: Apr 15, 2020, 2:59:55 PM

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพนักบัญชีสู่การเป็นนักบัญชีดิจิทัล ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวั


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการควบคุมสมองกลอัจฉริยะเลียนแบบมนุษย์ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 6/2563

จัดซื้อจัดจ้าง ,โดย: เย็นนภา ศรีหานาม ,วันที่ลงประกาศ: Apr 14, 2020, 2:40:51 PM

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการควบคุมสมองกลอัจฉริยะเลียนแบบมนุษย์ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็


ประกาศเชิญชวนเช่าพื้นที่บริเวณอาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงป่แฟ๊บ สุภทัโท เพื่อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

จัดซื้อจัดจ้าง ,โดย: ชลาลัย เหง้าน้อย ,วันที่ลงประกาศ: Apr 14, 2020, 1:41:43 PM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีความประสงค์ จะประกาศเชิญชวนเช่าพื้นที่บริเวณอาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท เพื่อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามนโยบายมหา


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการควบคุมหุ่นยนต์แขนกลอัตโนมัติ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 4/2563

จัดซื้อจัดจ้าง ,โดย: เย็นนภา ศรีหานาม ,วันที่ลงประกาศ: Apr 14, 2020, 10:20:48 AM

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการควบคุมหุ่นยนต์แขนกลอัตโนมัติ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการด้านจุลินทรีย์วิทยา ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จัดซื้อจัดจ้าง ,โดย: ภรภัสสรณ์ จันทร์ลือชัย ,วันที่ลงประกาศ: Apr 10, 2020, 2:21:46 PM

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการด้านจุลินทรีย์วิทยา ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์น้ำ ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จัดซื้อจัดจ้าง ,โดย: ภรภัสสรณ์ จันทร์ลือชัย ,วันที่ลงประกาศ: Apr 10, 2020, 2:19:04 PM

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์น้ำ ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีปร


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ CDIO เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพโยธา ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 11/2563

จัดซื้อจัดจ้าง ,โดย: ภรภัสสรณ์ จันทร์ลือชัย ,วันที่ลงประกาศ: Apr 10, 2020, 2:03:58 PM

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ CDIO เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพโยธา ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธ


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือน SMART FARM ต้นแบบ ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จัดซื้อจัดจ้าง ,โดย: ภรภัสสรณ์ จันทร์ลือชัย ,วันที่ลงประกาศ: Apr 10, 2020, 1:48:26 PM

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือน SMART FARM ต้นแบบ ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบความล้า (Fatigue Testing) ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จัดซื้อจัดจ้าง ,โดย: ภรภัสสรณ์ จันทร์ลือชัย ,วันที่ลงประกาศ: Apr 10, 2020, 12:28:29 PM

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบความล้า (Fatigue Testing)
ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้