ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่บริเวณอาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท เพื่อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

จัดซื้อจัดจ้าง ,โดย: ชลาลัย เหง้าน้อย ,วันที่ลงประกาศ: Apr 22, 2020, 3:50:57 PM

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร เรื่องประกาศเชิญชวนเช่าพื้นที่บริเวณอาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท เพื่อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 นั้น ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท นิวแลนด์ เทคโนโลยี จำกัด มอบให้นายทวีลาภ ชมะนันทน์ ผู้รับมอบอำนาจยื่นซองเสนอราคา โดยเสนอราคาสูงสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,605,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าพันบาทถ้วน) ระยะเวลา 3 ปี ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าไฟฟ้า-น้ำประปา

ประกาศณวันที่ 22เมษายน2563