ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้บริการคาร์แคร์ และบริการดูแลสุขภาพบริเวณศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ (Outlet) และบ่อปลาราชมงคล ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

จัดซื้อจัดจ้าง ,โดย: ชลาลัย เหง้าน้อย ,วันที่ลงประกาศ: Apr 20, 2020, 3:39:10 PM

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อการให้บริการบริเวณศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ (Outlet) และบ่อปลาราชมงคล ครั้งที่ 2 เพื่อประกอบกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้บริการคาร์แคร์ และบริการดูแลสุขภาพ ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 นั้น ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้เข้ายื่นซองเสนอราคาดังกล่าว