ประกาศยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่จัดจำหน่ายสินค้าและบริการอื่น งานพิธิซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 33

จัดซื้อจัดจ้าง ,โดย: ชลาลัย เหง้าน้อย ,วันที่ลงประกาศ: Jul 22, 2019, 11:36:15 AM

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีความประสงค์จะให้บุคลากรภายนอกเช้าพื้นี่เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าและบริการอื่น งานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2562

ราคากลาง 60,000 บาท