News
Showing 1-20 of 51 items.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน) ครั้งที่ 4/2562 (ตำแหน่ง อาจารย์)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Jun 17, 2019, 11:18:56 AM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน) ครั้งที่ 4/2562 พร้อมวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่ง อาจา

...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 13/2562 (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Jun 12, 2019, 5:21:21 PM

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประกาสรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 13/2562 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (วุฒิ ป.ตรี) จำนวน 1 อัตรา โดยรับส

...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 12/2562 (ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ, พนักงานธุรการ, อาจารย์)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Jun 12, 2019, 5:17:09 PM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ขอประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 12/2562 ดังนี้

1.) ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

2.) ตำแหน่ง พนัก

...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 12/2562 (ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ, พนักงานธุรการ, อาจารย์)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Jun 5, 2019, 9:44:09 AM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 12/2562

1) ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

2) ตำแหน่ง พนักง

...

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: May 31, 2019, 3:41:36 PM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ตำแหน่ง นิติกร ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป โดยสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ว

...

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 13/2562 (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: May 30, 2019, 9:08:02 AM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (วุฒิ ป.ตรี) จำนวน 1 อัตรา โดยรับสมัครตั้งแ

...

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน) ครั้งที่ 4/2562 (ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: May 27, 2019, 9:54:12 AM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน) ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.เอก เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ประจ

...

ประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ ปี 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: ชนัญชิดา อนุชาติ ,วันที่ลงประกาศ: May 23, 2019, 12:32:04 PM

ด้วยจังหวัดสกลนครร่วมกับคณะกรรมการกองทุนหนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนครและมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดโครงการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เ

...

รับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีก

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: วารุณี กิตติสุทธิ์ ,วันที่ลงประกาศ: May 17, 2019, 2:25:25 PM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ผู้สนใจศึกษ

...

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 12/2562 (ตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา, พนักงานห้องปฏิบัติการ 1 อัตรา,พนักงานธุรการ 1 อัตรา)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: May 17, 2019, 2:10:40 PM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21-31 พฤษภาคม 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 09.0

...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน) ครั้งที่ 3/2562 (ตำแหน่ง อาจารย์)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Apr 29, 2019, 9:36:06 AM

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานสาน วิทยาเขตสกลนคร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน) ครั้งที่ 3/2562 ตำแหน่ง อาจารย์ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2562 - 11


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 11/2562 (ตำแหน่ง อาจารย์)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Apr 26, 2019, 1:57:34 PM

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 11/2562 และดำเนินการสอบแข่งขันในวันที่ 25 เมษายน 2562 บัดนี้ ได้ดำเนินการสอบแข่ง

...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน) ครั้งที่ 3/2562 (ตำแหน่ง อาจารย์)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Apr 19, 2019, 10:49:13 AM

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน) ครั้งที่ 3/2562 ตำแหน่ง อาจารย์ ตามประกาศลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 โดยรั

...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 11/2562 (ตำแหน่ง อาจารย์)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Apr 19, 2019, 10:41:31 AM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 11/2562 ตำแน่ง อาจารย์ สังกัดคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พร้อมวัน เวลา และสถ

...

เอกสารสำหรับการรับรองเพื่อส่งกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ข่าวการศึกษา ,โดย: ชนัญชิดา อนุชาติ ,วันที่ลงประกาศ: Apr 18, 2019, 11:46:55 AM

ดาวน์โหลดไฟล์ดังเอกสารแนบ


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 10/2562 (ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Apr 17, 2019, 10:25:49 AM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 10/2562 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ประจำโรงเร

...

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 10/2562 (ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Mar 29, 2019, 3:23:45 PM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 10/2562 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (วุฒิ ป.ตรี) จำนวน 1 อัตรา พร้อมวัน เวลา แ

...

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 11/2562 (ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Mar 29, 2019, 8:51:53 AM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-11 เมษายน 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) ดังนี้

1) ตำแหน่

...

ประกาศผลงานที่ผ่านการคัดเลือก โครงการ “การจัดการความรู้สู่วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practices for Knowledge Management)”

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: ชนัญชิดา อนุชาติ ,วันที่ลงประกาศ: Mar 26, 2019, 11:41:18 AM

ดาวน์โหลดไฟล์แนบเพื่ออ่านประกาศ