ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: May 31, 2019, 3:41:36 PM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ตำแหน่ง นิติกร ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป โดยสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 - 24 มิถุนายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดดังไฟล์แนบ

www.rmuti.ac.th หัวข้อ "ข่าวรับสมัครงาน" หรือ เว็บไซต์ http://job.rmuti.ac.th


Attachments