รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข็งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2562 (ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 5 อัตรา)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Mar 13, 2019, 2:10:25 PM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน) ครั้งที่ 3/2562 ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2562 รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ