ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน) ครั้งที่ 1/2563 (ตำแหน่ง อาจารย์) วุฒิ ป.เอก

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Sep 25, 2019, 10:03:18 AM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน) ตำแหน่ง อาจารย์ (วุฒิ ป.เอก) จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกงานบริหารงานบุคคล งานบริหารทรัพยากร อาคารสำนักงานวิทยาเขตสกลนคร ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 4 - 11 ตุลาคม 2562 ภาคเช้ารับสมัครตั้งแต่ เวลา 09.00 - 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 - 15.30 น. ในวันเวลาราชการ รายละเอียดดังไฟล์แนบ