ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน) ครั้งที่ 4/2562 (ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: May 27, 2019, 9:54:12 AM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน) ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.เอก เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 - 12 มิถุนายน 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 09.00 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 15.30 น. รายละเอียดดังไฟล์แนบ


Attachments