ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน) ครั้งที่ 5/2562 (ตำแหน่ง อาจารย์)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Jul 24, 2019, 11:02:21 AM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน) ครั้งที่ 2/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 ตำแหน่ง อาจารย์ (วุฒิ ป.โท) จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกงานบริหารงานบุคคล งานบริหารทรัพยากร สำนักงานวิทยาเขตสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 5 - 14 สิงหาคม 2562 ภาคเช้ารับสมัครตั้งแต่ เวลา 09.00 - 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 - 15.30 น. ในวันเวลาราชการ รายละเอียดดังไฟล์แนบ


Attachments