ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 10/2562 (ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Mar 13, 2019, 2:37:08 PM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 10/2562 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (วุฒิ ป.ตรี) จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 - 27 มีนาคม 2562 รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ