ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 14/2562 (ตำแหน่ง ช่างเทคนิค, พนักงานทั่วไป, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Jun 19, 2019, 10:32:54 AM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังนี้

1) ตำแหน่ง ช่างเทคนิค (วุฒิ ป.ตรี) จำนวน 1 อัตรา

2) ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (วุฒิ ป.4, ป.6) จำนวน 1 อัตรา

3) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (วุฒิ ป.ตรี) จำนวน 1 อัตรา

โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 (กรุณาแต่งกายสุภาพ) ภาคเช้าเวลา 09.00 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

สถานที่รับสมัคร แผนกงานบริหารงานบุคคล งานบริหารทรัพยากร อาคารสำนักงานวิทยาเขตสกลนคร ชั้น 2

รายละเอียดดังไฟล์แนบ


Attachments