ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 15/2562 (ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Jun 28, 2019, 4:26:24 PM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ (วุฒิ ป.ตรี) จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ประจำแผนกงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานวิทยาเขตสกลนคร โดยรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกงานบริหารงานบุคคล งานบริหารทรัพยากร อาคารสำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 2-10 กรกฎาคม 2562 ภาคเช้าเวลา 09.00 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) รายละเอียดดังไฟล์แนบ


Attachments