ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 16/2562 (ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย, ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย, พนักงานทั่วไป)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Jul 11, 2019, 9:09:47 AM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 16/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกงานบริหารงานบุคคล งานบริหารทรัพยากร อาคารสำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 15 – 24 กรกฎาคม 2562 (กรุณาแต่งกายสุภาพ) โดยรับสมัครภาคเช้าเวลา 09.00 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยเปิดรับตำแหน่งดังต่อไปนี้

1) ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย (วุฒิ ป.ตรี) จำนวน 1 อัตรา

2) ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (วุฒิ ม.6) จำนวน 1 อัตรา

3) ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (วุฒิ ป.4, ป.6) จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดดังไฟล์แนบ


Attachments