ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 17/2562 (ตำแหน่ง พนักงานบริการอัดสำเนา 1 อัตรา, อาจารย์ชาวต่างประเทศ 1 อัตรา)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Jul 24, 2019, 9:53:01 AM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกงานบริหารงานบุคคล งานบริหารทรัพยากร อาคารสำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 – 15 สิงหาคม 2562 (กรุณาแต่งกายสุภาพ) โดยรับสมัครภาคเช้าเวลา 09.00 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ดังนี้

1) ตำแหน่ง พนักงานบริการอัดสำเนา (วุฒิ ม.6) จำนวน 1 อัตรา

2) ตำแหน่ง อาจารย์จ้างสอนชาวต่างประเทศ (อาจารย์ภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา

Position : A Foreign temporary contract Lecturer (English lecturer)

รายละเอียดดังไฟล์แนบ


Attachments