ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 11/2562 (ตำแหน่ง อาจารย์)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Apr 26, 2019, 1:57:34 PM

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 11/2562 และดำเนินการสอบแข่งขันในวันที่ 25 เมษายน 2562 บัดนี้ ได้ดำเนินการสอบแข่งขันเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 11/2562 ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รายละเอียดดังไฟล์แนบ


Attachments