ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 15/2562 (ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Jul 24, 2019, 9:33:28 AM

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 15/2562 ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ (วุฒิ ป.ตรี) จำนวน 1 อัตรา และดำเนินการสอบแข่งขันในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 บัดนี้การสอบแข่งขันได้ดำเนินการสอบแข่งขันเป็นที่เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันตามตำแหน่ง หน่วยงานที่บรรจุ รายละเอียดดังไฟล์แนบ


Attachments