ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน) ครั้งที่ 3/2562 (ตำแหน่ง อาจารย์)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Apr 19, 2019, 10:49:13 AM

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน) ครั้งที่ 3/2562 ตำแหน่ง อาจารย์ ตามประกาศลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2562 - 11 เมษายน 2562 นั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน) ครั้งที่ 3/2562 ตำแหน่ง อาจารย์ และวัน เวลา สถานที่สอบ รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ


Attachments