ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 18/2562 (ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Aug 19, 2019, 11:49:38 AM

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 18/2562 ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (วุฒิ ปวส.) โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-15 สิงหาคม 2562 นั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 18/2562 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


Attachments