ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 12/2562 (ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ, พนักงานธุรการ, อาจารย์)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Jun 5, 2019, 9:44:09 AM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 12/2562

1) ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

2) ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

3) ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดดังไฟล์แนบ


Attachments