ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 14/2562 (ตำแหน่ง ช่างเทคนิค, พนักงานทั่วไป, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Jul 4, 2019, 2:29:47 PM

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 14/2562 ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2562 - 2 กรกฎาคม 2562

จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 14/2562 ดังนี้

1) ตำแหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

2) ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

3) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดดังไฟล์แนบ


Attachments