ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 8/2562 (วัน เวลา และสถานที่สอบ)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Mar 4, 2019, 1:44:40 PM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 8/2562 พร้อมวัน เวลา และสถานที่สอบ

1) ตำแหน่ง อาจารย์จ้างสอนชาวต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา

2) ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

3) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ


Attachments