ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ครั้งที่8/2562 จำนวน 3 อัตรา

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Feb 21, 2019, 10:19:29 AM

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ครั้งที่8/2562 จำนวน 3 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประสงค์รับบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562

ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ (วุฒิ ปวส.) จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (วุฒิ ป.ตรี) จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง อาจารย์จ้างสอนชาวต่างประเทศ (วุฒิ ป.ตรี) จำนวน 1 อัตรา

โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกงานบริหารงานบุคคล งานบริหารทรัพยากร อาคารสำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร ชั้น 2

ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 1 มีนาคม 2562 (กรุณาแต่งกายชุดสุภาพ) รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ


Attachments