ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 12/2565 (ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย และ พนักงานธุรการ (คนพิการ))

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Aug 17, 2022, 11:35:08 AM

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 12/2565 ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย และพนักงานธุรการ (คนพิการ) โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2565 นั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน วัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน รายละเอียดดังไฟล์แนบ