ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 13/2565 (ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Aug 25, 2022, 4:22:49 PM

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 13/2565 ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (วุฒิ ป.6) จำนวน 1 อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 - 22 สิงหาคม 2565 นั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน รายละเอียดดังไฟล์แนบ