ประกาศรายผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน) ครั้งที่ 3/2565 (ตำแหน่ง อาจาย์)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Aug 17, 2022, 11:19:29 AM

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน) ครั้งที่ 3/2565 ตำแหน่ง อาจารย์ (สาขาวิศวกรรมโยธา) โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2565 นั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา รายละเอียดดังไฟล์แนบ