ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สนอ) ครั้งที่ 4/2565 (ตำแหน่ง อาจารย์)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Aug 17, 2022, 11:23:56 AM

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน) ครั้งที่ 4/2565 ตำแหน่ง อาจารย์ (สาขาสัตวศาสตร์) โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 - 15 สิงหาคม 2565 นั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน วัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน รายละเอียดดังไฟล์แนบ