ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 12/2565 (ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Aug 19, 2022, 11:13:02 AM

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 12/2565 ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (วุฒิ ป.6) จำนวน 1 อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2565 และดำเนินการสอบแข่งขันในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ รายละเอียดดังไฟล์แนบ