ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 5/2562 (จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Jan 4, 2019, 2:03:29 PM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดังนี้

1) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (วุฒิ ป.ตรี) จำนวน 1 อัตรา

2) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (วุฒิ ป.ตรี) จำนวน 1 อัตรา

3) ตำแหน่ง พนักงานธุรการ (วุฒิ ปวช.) จำนวน 1 อัตรา

โดยสมัครได้ที่แผนกงานบริหารงานบุคคล งานบริหารทรัพยากร อาคารสำนักงานวิทยาเขตสกลนคร ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 7 - 11 มกราคม 2562 รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ


Attachments