ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Dec 9, 2019, 4:23:57 PM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชกา กลุ่มบริหารงานทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (วุฒิ ป.ตรี) จำนวน 1 อัตรา เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกงานบริหารงานบุคคล งานบริหารทรัพยากร อาคารสำนักงานวิทยาเขตสกลนคร ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 18 - 27 ธันวาคม 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 09.00 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 15.30 น. (กรุณาแต่งกายให้สุภาพ)

รายละเอียดดังไฟล์แนบ


Attachments