ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 10/2563 (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Apr 28, 2020, 10:56:04 AM

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2563 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (วุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา ) จำนวน 1 อัตรา โดยกรอกใบสมัครทางออนไลน์ผ่านเว็บไซด์ https://forms.gle/z9BnDAd8iC8kgeGf9 ตั้ังแต่วันที่ 5 - 15 พฤษภาคม 2563 รายละเอียดดังไฟล์แนบ