ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน) ครั้งที่ 2/2563 (ตำแหน่ง อาจารย์)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Dec 13, 2019, 11:38:12 AM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน) ตำแหน่ง อาจารย์ (วุฒิ ป.โท) จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกงานบริหารงานบุคคล อาคารสำนักงานวิทยาเขตสกลนคร ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 – 8 มกราคม 2563 ภาคเช้ารับสมัครตั้งแต่ เวลา 09.00 - 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 - 15.30 น. ในวันเวลาราชการ รายละเอียดดังไฟล์แนบ


Attachments