ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 3/2563 (ตำแหน่ง นิตกร และ นักเทคนิคการแพทย์)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Dec 4, 2019, 9:40:40 AM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2563 ดังนี้

1) ตำแหน่ง นิติกร (วุฒิ ป.ตรี) จำนวน 1 อัตรา

2) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ (วุฒิ ป.ตรี) จำนวน 1 อัตรา

โดยขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกงานบริหารงานบุคคล งานบริหารทรัพยากร อาคารสำนักงานวิทยาเขตสกลนคร ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 6 - 18 ธันวาคม 2562 (กรุณาแต่งกายสุภาพ) โดยรับสมัครภาคเช้าเวลา 09.00 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)Attachments