ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน) ครั้งที่ 3/2563 ตำหแน่ง อาจารย์ (วุฒิ ป.เอก)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Feb 3, 2020, 2:54:45 PM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน) ตำแหน่ง อาจารย์ (วุฒิ ป.เอก) โดยให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบแข่งขันขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกงานบริหารงานบุคคล งานบริหารทรัพยากร อาคารสำนักงานวิทยาเขตสกลนคร ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 ภาคเช้ารับสมัครตั้งแต่ เวลา 09.00 - 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 - 15.30 น. (ในวันเวลาราชการ) รายละเอียดดังไฟล์แนบ


Attachments