ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน) ครั้งที่ 4/2563 ตำหแน่ง อาจารย์ (วุฒิ ป.เอก)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Apr 30, 2020, 10:06:31 AM

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน) ครั้งที่ 4/2563 ตำแหน่ง อาจารย์ (วุฒิ ป.เอก) โดยให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบแข่งขันเข้าไปกรอกใบสมัครได้ที่เว็บไซด์ https://forms.gle/odFNeVG2bpNcvxtg7 ผ่าน Google Chrome ตั้งแต่วันที่ 5 -15 พฤษภาคม 2563 รายละเอียดดังไฟล์แนบ